Styl życia a zdrowie

2 min read

Young woman athlete touching her ankle after running on sportsground in summer. Injury during training. Pain in leg. Hurt knee

Bardzo często zdarza się, że dowiadujemy się zbyt późno o szkodliwości naszych nawyków. Wpływają one na nasze zdrowie, są to na przykład oglądanie telewizji, brak ruchu itp. Dzieję się tak z dwóch powodów – nie otrzymaliśmy w dzieciństwie informacji na ten temat oraz w dorosłym życiu nie szukaliśmy sami, by się czegoś dowiedzieć. Dlaczego? Najprawdopodobniej nie było to istotne dla naszego otoczenia. Być może zostaliśmy wychowani w specyficznym środowisku społecznym, dla którego dbanie o zdrowie nie miało większego znaczenia. Możliwe również, że były w naszym otoczeniu osoby, które bardzo ciężko pracowały fizycznie nie oszczędzając się. Dla nich większą wartością była praca niż własne zdrowie. W życiu dorosłym dużą wagę odgrywa nasze nastawienie do nawyków z dzieciństwa. Szczególnie, jeśli chodzi o brak ruchu i złe nawyki żywieniowe. Możemy również mieć problem z podejściem do nikotyny. Dzieje się tak, gdy na przykład oglądaliśmy w przeszłości osoby dorosłe palące papierosy i zaczęliśmy utożsamiać palenie z dorosłością. Trzeba sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy traktujemy nasze zachowania, jako odróżniające nas od innych, od ich stylu życia. A może przekazywany z pokolenia na pokolenie przepis, jak żyć, wiąże się z chęcią upodobnienia się do ludzi z otoczenia? Bardzo rzadko chcemy przełamywać sposób myślenia wpojony w młodości. Może boimy się przekroczyć znajome reguły działania, bo uważamy je za jedyne i właściwe. Styl życia wydaje się mieć wiele wspólnego z funkcjonowaniem społecznym jednostki, a w związku z nim, z rozumieniem terminu „zdrowie”.